Reception ประจำ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64
เลขานุการผู้บริหาร ประจำ สนญ.ทิตาราม ซ. รัชดาภิเษก 58 (ก่อนถึงแยกประชานุกูล)
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ประจำ สนญ.ทิตาราม ซ.รัชดาภิเษก 58 (ก่อนถึงแยกประชานุกูล)
IT Support ประจำ สนญ.ทิตาราม ซ. รัชดาภิเษก 58 (ก่อนถึงแยกประชานุกูล)
จนท.บัญชีต้นทุนอาวุโส ประจำ ออฟฟิศอาคารสาทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
Programmer ประจำ ออฟฟิศพหลโยธินซอย 8 (BTS อารีย์)
Reception ประจำ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (BTS เพลินจิต)
บริการรับทำบัญชีเงินเดือน (Payroll Outsource Service)
บริการรับฝากพนักงานทดลองงาน (Probation Staff Service)
บริการจัดหาพนักงานชั่วคราว (Temporary Staff Service)
บริการรับจ้างเหมาแรงงาน (Manpower Outsource Service)
อ่านต่อ  
 
บริการรับฝากพนักงานทดลองงาน (Probation Staff Service)
บริการรับฝากพนักงานทดลองงาน (Probation Staff Service)
     บริษัทฯ จะจัดหาพนักงานในตำแหน่งงานที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งมีคุณสมบัติ และความสามารถเบื้องต้นตามที่ลูกค้ากำหนด เข้าไปปฏิบัติงานให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถตกลงระยะเวลาทดลองงานที่เหมาะสมได้ ตั้งแต่ 4 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 12 เดือน โดยลูกค้ามีการประเมินผลการทำงานของพนักงานเป็นระยะ เมื่อพนักงานผ่านทดลองงานลูกค้าจึงจะบรรจุพนักงานเป็นพนักงานประจำ ซึ่งในระหว่างทดลองงานค่าจ้างและสวัสดิการจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดหรือตกลงไว้กับลูกค้า
 
ทิตาราม กรุ๊ป.
9/47 ซอยรัชดาภิเษก 56 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 0-2831-7888 Fax. 0-2831-7831
2010 © Copyright. Thitaram Group. All rights reserved.